Soru:

10. Aşağıdaki haritada ilk yerleşmelerin kurulduğu bazı böl- geler numaralandırılarak verilmiştir. SECO 3 5 0° 2 Haritada verile

10. Aşağıdaki haritada ilk yerleşmelerin kurulduğu bazı böl-
geler numaralandırılarak verilmiştir.
SECO
3
5
0°
2
Haritada verilen bölgelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) 1. bölgede Aztek ve Maya Medeniyetleri kurulmuştur.
B) 2. bölgede And Dağları üzerinde inka Medeniyeti ya-
şamıştır.
C) 3. bölgedeki Mısır Medeniyeti'nin etrafının çöllerle ve
denizlerle çevrili olması diğer medeniyetlerle etkileşi-
mini azaltmış ve bu durum kendine özgü bir medeni-
yet olmasını sağlamıştır.
D) 4. bölgede Mezopotamya Medeniyeti'nin kurulup ge-
lişmesinde Fırat ve Dicle Nehirleri etkili olmuştur.
E) 5. bölgede Çin Medeniyeti yer alıp tarım alanları Obi
ve Yenisey Nehirleri tarafından sulanmaktadır.
3
ni

10. Aşağıdaki haritada ilk yerleşmelerin kurulduğu bazı böl- geler numaralandırılarak verilmiştir. SECO 3 5 0° 2 Haritada verilen bölgelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) 1. bölgede Aztek ve Maya Medeniyetleri kurulmuştur. B) 2. bölgede And Dağları üzerinde inka Medeniyeti ya- şamıştır. C) 3. bölgedeki Mısır Medeniyeti'nin etrafının çöllerle ve denizlerle çevrili olması diğer medeniyetlerle etkileşi- mini azaltmış ve bu durum kendine özgü bir medeni- yet olmasını sağlamıştır. D) 4. bölgede Mezopotamya Medeniyeti'nin kurulup ge- lişmesinde Fırat ve Dicle Nehirleri etkili olmuştur. E) 5. bölgede Çin Medeniyeti yer alıp tarım alanları Obi ve Yenisey Nehirleri tarafından sulanmaktadır. 3 ni