Soru:

WLLA TESTI 26. İnsanların ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek için teknolojinin de yardımıyla dünyadaki yaşam alanla- ri gitt

WLLA TESTI
26. İnsanların ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek için
teknolojinin de yardımıyla dünyadaki yaşam alanla-
ri gittikçe genişlemektedir. Eskiden genellikle doğal
çevre koşullarının elverişli olduğu alanlarda yaşamı-
ni sürdüren insan, günümüzde yaşam koşullarının
oldukça zor olduğu kutuplara yakın alanlarda bile
yaşamaya başlamıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli ihti-
yaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Barınma
Savunma C) Su temini
D) Beslenme Ham madde

WLLA TESTI 26. İnsanların ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek için teknolojinin de yardımıyla dünyadaki yaşam alanla- ri gittikçe genişlemektedir. Eskiden genellikle doğal çevre koşullarının elverişli olduğu alanlarda yaşamı- ni sürdüren insan, günümüzde yaşam koşullarının oldukça zor olduğu kutuplara yakın alanlarda bile yaşamaya başlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli ihti- yaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Barınma Savunma C) Su temini D) Beslenme Ham madde