Soru:

temi - 1 bu 4. Aşağıda X ve Y merkezlerinin coğrafi koordinatları göste- rilmiştir. dır. yer bu 33° D 33° D -40° K 40° G Y X esi

temi - 1
bu
4. Aşağıda X ve Y merkezlerinin coğrafi koordinatları göste-
rilmiştir.
dır.
yer
bu
33° D
33° D
-40° K
40° G
Y
X
esi
eri
Coğrafi koordinatları verilen X merkezinden Y merke-
zine doğrusal bir yönde hareket eden hava aracı
aşağıdaki hangi yönde yol alması beklenir?
A) Güney
C) Kuzey
B) Güneydoğu
D) Kuzeydoğu
E) Kuzeybatı

temi - 1 bu 4. Aşağıda X ve Y merkezlerinin coğrafi koordinatları göste- rilmiştir. dır. yer bu 33° D 33° D -40° K 40° G Y X esi eri Coğrafi koordinatları verilen X merkezinden Y merke- zine doğrusal bir yönde hareket eden hava aracı aşağıdaki hangi yönde yol alması beklenir? A) Güney C) Kuzey B) Güneydoğu D) Kuzeydoğu E) Kuzeybatı

Harita Okuryazarlığı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster