Soru:

6. Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerin- den değildir? A) izohips haritalarında deniz kıyı çizgisi 0 m'yi göster- m

6. Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerin-
den değildir?
A) izohips haritalarında deniz kıyı çizgisi 0 m'yi göster-
mektedir.
B) izohipsler arasındaki yükselti farkı tüm haritalarda
aynıdır.
C) Aynı izohips üzerindeki noktalarda yükselti değeri
aynıdır
.
D) izohipslerin birbirine yaklaştığı yerde eğim fazladır.
E) izohips halkaları birbirini kesmezler.

6. Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerin- den değildir? A) izohips haritalarında deniz kıyı çizgisi 0 m'yi göster- mektedir. B) izohipsler arasındaki yükselti farkı tüm haritalarda aynıdır. C) Aynı izohips üzerindeki noktalarda yükselti değeri aynıdır . D) izohipslerin birbirine yaklaştığı yerde eğim fazladır. E) izohips halkaları birbirini kesmezler.

Cevap

A Deniz kıyı çizgisi 0 metre izohips ile
gösterilir
B tüm haritalarda izohipsler arası
yükselti farkı aynı değildir. Haritaların
ölçeklerine göre bu değişir .bazı
haritalarda 0 100 200 300 diye gider.
bazı haritalarda 0 10-20-30-40 metre
diye gider.cevap B
C aynı izohips üzerindeki noktaların
yükseltileri aynıdır bu doğru
D Izohipslerin sık geçtiği yerlerde
eğim fazla, seyrek geçtiği yerlerde
eğim azdır
E Izohipsler hiçbir zaman birbirlerini
kesmezler, izohipsleri kesen düz
çizgiler akarsulardır.
Cevap b seçeneğidir

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

A Deniz kıyı çizgisi 0 metre izohips ile gösterilir B tüm haritalarda izohipsler arası yükselti farkı aynı değildir. Haritaların öl... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE