Soru:

43. Aşağıdaki tablo 2010-2014 yılları arasında iç Ana- dolu Bölgesi'nde yetiştirilen beş tarım ürününün üretim miktarlarını (bin

43. Aşağıdaki tablo 2010-2014 yılları arasında iç Ana-
dolu Bölgesi'nde yetiştirilen beş tarım ürününün
üretim miktarlarını (bin ton) göstermektedir
.
2010
2012
2013
2014
1
2011
264
276
280
279
274
II
5
1
6
5
4
III
38
29
40
39
IV
37
99
1
75
80
80
V
78
173
161
180
178
176
Üretimdeki değişimin yalnızca kuraklıktan kay-
naklandığı düşünüldüğünde, kuraklıktan en faz-
la etkilenen ürünün hangisi olduğu söylenebi-
lir?
A)!
B"
C) III
D) IV E) V

43. Aşağıdaki tablo 2010-2014 yılları arasında iç Ana- dolu Bölgesi'nde yetiştirilen beş tarım ürününün üretim miktarlarını (bin ton) göstermektedir . 2010 2012 2013 2014 1 2011 264 276 280 279 274 II 5 1 6 5 4 III 38 29 40 39 IV 37 99 1 75 80 80 V 78 173 161 180 178 176 Üretimdeki değişimin yalnızca kuraklıktan kay- naklandığı düşünüldüğünde, kuraklıktan en faz- la etkilenen ürünün hangisi olduğu söylenebi- lir? A)! B" C) III D) IV E) V