Soru:

üzerindedir. 9. Aşağıda göç eden üç kişinin yaptıkları göçlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Salman: 2011 yılında Suriye'de çıka

üzerindedir.
9. Aşağıda göç eden üç kişinin yaptıkları göçlerle ilgili
bilgiler verilmiştir.
Salman: 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaş ne-
deniyle doğduğum, büyüdüğüm ve çok iyi kazanç
sağladığım iş yerini bırakarak Halep'ten Gazian-
tep'e geldik.
one
Thalia: Ben ilkokul çağında iken Çanakkale'den
Yunanistan'a göç ettik. Babama neden evimizi terk
ediyoruz dediğimde babam bana şunları söyledi:
"Yunan ve Türk hükûmetleri arasında yapılan ant-
laşma nedeniyle iki ülke arasında nüfus değişimi
yapılacak. Biz de bundan dolayı göç ediyoruz."
Rajiha: Pakistan'ın başkenti Islamabad'da bir üni-
versitede araştırma görevlisiydim. ABD'de bulunan
bir üniversite araştırmalarımı kendi ülkelerinde de-
vam ettirmem için bir teklif sundu. Ben de daha iyi
imkânlarda çalışmak için ABD'ye göç ettim.
Buna göre bu kişilerden hangileri zorunlu göç
etmistir?
Coptar
©
Al Valniz Satman
B Kalnız Thalia
C) Salman ve Thalia D) Salman ve Rajiha
E) Thalia ve Rajiha

üzerindedir. 9. Aşağıda göç eden üç kişinin yaptıkları göçlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Salman: 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaş ne- deniyle doğduğum, büyüdüğüm ve çok iyi kazanç sağladığım iş yerini bırakarak Halep'ten Gazian- tep'e geldik. one Thalia: Ben ilkokul çağında iken Çanakkale'den Yunanistan'a göç ettik. Babama neden evimizi terk ediyoruz dediğimde babam bana şunları söyledi: "Yunan ve Türk hükûmetleri arasında yapılan ant- laşma nedeniyle iki ülke arasında nüfus değişimi yapılacak. Biz de bundan dolayı göç ediyoruz." Rajiha: Pakistan'ın başkenti Islamabad'da bir üni- versitede araştırma görevlisiydim. ABD'de bulunan bir üniversite araştırmalarımı kendi ülkelerinde de- vam ettirmem için bir teklif sundu. Ben de daha iyi imkânlarda çalışmak için ABD'ye göç ettim. Buna göre bu kişilerden hangileri zorunlu göç etmistir? Coptar © Al Valniz Satman B Kalnız Thalia C) Salman ve Thalia D) Salman ve Rajiha E) Thalia ve Rajiha

Cevap

O
2. Zorunlu Göç
insanların bulundukları yeri kendi
iradeleri dışında terk etmeleridir.
- Bu göçlerin oluşumunda itici
faktörlerin etkisi vardır.
Zorunlu göçe neden olan itici
faktörler şunlardır:
• Savaşlar
Doğal afetler
• Sosyal hizmetlerin yetersizliği
• Temel ihtiyaçların
karşılanmasındaki zorluklar
• İşsizlik
Dini, siyasi ve etnik baskılar
• Güvenlik ihtiyacı
Baraj ve yol yapimi gibi devlet
planlarının etkisi. Salman ve Thalia
zorunlu Göç yapmıştır. Doğru cevap
C seçeneğidir. Başarılar diliyorum
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE