Soru:

Maligismu lildret hacminin digerlerine göre daha fazla olduğu söylenir? A) B) II. c) III D) IV E) V da da Bu an e, yeryüz suresi

Maligismu lildret hacminin digerlerine
göre daha fazla olduğu söylenir?
A) B) II. c) III D) IV E) V
da
da
Bu
an
e, yeryüz
suresi, 1
ma, üzüm
ünen bir
nyet)
miyordun
sinde do
aresi, 52
lışında,
erçekte
190. aye
ge
AL
ge
SC
15
O:
a
Kırdan kente göç sonucunda nüfus artış
hizi, sanayileşme hızından fazla
olduğunda sosyal ve mekânsal sorunlar
ortaya çıkmaktadır.
14) Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar
arasında gösterilemez?
A) İş gücü sıkıntısı yaşanır.
B) Alt yapı hizmetleri yetersiz kalır.
C) Sanayi kuruluşları kent içerisinde kalır.
D) Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz
kalır.
E) Kültür çatışmaları yaşanır.
A
C
E
anlar he
kurtuln
dilerini k
bazı ins
ması gib
na inanr
r sunmu
insanla
tur. Bu
ilmemi
15) Yaklaşık 1730 km uzunluğu ile yıllık
50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi

Maligismu lildret hacminin digerlerine göre daha fazla olduğu söylenir? A) B) II. c) III D) IV E) V da da Bu an e, yeryüz suresi, 1 ma, üzüm ünen bir nyet) miyordun sinde do aresi, 52 lışında, erçekte 190. aye ge AL ge SC 15 O: a Kırdan kente göç sonucunda nüfus artış hizi, sanayileşme hızından fazla olduğunda sosyal ve mekânsal sorunlar ortaya çıkmaktadır. 14) Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında gösterilemez? A) İş gücü sıkıntısı yaşanır. B) Alt yapı hizmetleri yetersiz kalır. C) Sanayi kuruluşları kent içerisinde kalır. D) Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz kalır. E) Kültür çatışmaları yaşanır. A C E anlar he kurtuln dilerini k bazı ins ması gib na inanr r sunmu insanla tur. Bu ilmemi 15) Yaklaşık 1730 km uzunluğu ile yıllık 50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi

Göçler ve Göçlerin Nedenleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster