Soru:

ALIŞMA SORULARI 1-Türkiye'deki göç hareketlerine bakıldığında, kırdan kentegöç olgusunun 1950'li yıllarda yoğunlaşmaya başladığı

ALIŞMA SORULARI
1-Türkiye'deki göç hareketlerine bakıldığında, kırdan kentegöç
olgusunun 1950'li yıllarda yoğunlaşmaya başladığı, buyoğunluğun
1980 sonrasında ve 2000'li yıllarda da devamettiği görülmektedir
.
Bu durum kırsal alanda meydana gelenpek çok mekânsal sorunu da
beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar
arasında gösterilemez? A) Nüfus artış hızının yavaşlayarak belirli
bir süre sonradurma noktasına gelmesiB) Boş kalan tarım
alanlarının erozyona maruz kalarakverimsizleşmesiC) Boşalan ev
ve eklentilerinin zamanla harabeye dönmesiD) Kamu yatırımlarının
kullanılamaz hâle gelmesiE) Gecekondulaşma ve çarpık
kentleşmenin artması

ALIŞMA SORULARI 1-Türkiye'deki göç hareketlerine bakıldığında, kırdan kentegöç olgusunun 1950'li yıllarda yoğunlaşmaya başladığı, buyoğunluğun 1980 sonrasında ve 2000'li yıllarda da devamettiği görülmektedir . Bu durum kırsal alanda meydana gelenpek çok mekânsal sorunu da beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında gösterilemez? A) Nüfus artış hızının yavaşlayarak belirli bir süre sonradurma noktasına gelmesiB) Boş kalan tarım alanlarının erozyona maruz kalarakverimsizleşmesiC) Boşalan ev ve eklentilerinin zamanla harabeye dönmesiD) Kamu yatırımlarının kullanılamaz hâle gelmesiE) Gecekondulaşma ve çarpık kentleşmenin artması

Göçler ve Göçlerin Nedenleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster