Soru:

A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve 11 E) I ve III 10. Tarihte yaşanan büyük göçlerden biri de Türklerin Orta Asya'dan

A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve 11
E) I ve III
10. Tarihte yaşanan büyük göçlerden biri de Türklerin Orta
Asya'dan göç etmeleridir.
Bu göçün nedenleri arasında;
1. kuraklık sonucu otlakların azalarak yeni otlak bulma
ihtiyacını ortaya çıkması,
II. nüfus artışı sonucunda geçim kaynaklarının artan
nüfusu besleyememesi,
III. siyasi baskıların artmasyve bağımsız yaşama
istekleri
faktörlerinden hangileri yer almaktadır?
A) Yalnız
B) Yalnız III C) I ve 11
D) I ve III
E) Il ve III
4K YAYINLARI
AB
olduğun
Son durumda A ağacı ile C ağacı dik konumu,
ağacı lle zemin arasında kalan üçgensel bölgenin ale
54 metrekare olduğuna göre; A ağacının boyu kaç
A) 12
metredir?
E) 10
6.D 7.B 8.E
D) 9
A) 6
B) 7
C) 8
DSC

A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve 11 E) I ve III 10. Tarihte yaşanan büyük göçlerden biri de Türklerin Orta Asya'dan göç etmeleridir. Bu göçün nedenleri arasında; 1. kuraklık sonucu otlakların azalarak yeni otlak bulma ihtiyacını ortaya çıkması, II. nüfus artışı sonucunda geçim kaynaklarının artan nüfusu besleyememesi, III. siyasi baskıların artmasyve bağımsız yaşama istekleri faktörlerinden hangileri yer almaktadır? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve 11 D) I ve III E) Il ve III 4K YAYINLARI AB olduğun Son durumda A ağacı ile C ağacı dik konumu, ağacı lle zemin arasında kalan üçgensel bölgenin ale 54 metrekare olduğuna göre; A ağacının boyu kaç A) 12 metredir? E) 10 6.D 7.B 8.E D) 9 A) 6 B) 7 C) 8 DSC

Göçler ve Göçlerin Nedenleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
1.
GÖÇLER PERFORMANS CALIŞMASI
5.
Bir bölgenin aldığı geçici göçler tarım, turizm ya da yaylacılık
faaliyetleriyle olmaktadır
Göçlere neden olan etmenler itici ve çekici faktörler olarak
ikiye ayrılır.
Buna göre, aşağıda verilen merkezlerin hangisinde nu-

Coğrafya

Göçler ve Göçlerin Nedenleri Soru Çözümü

1. GÖÇLER PERFORMANS CALIŞMASI 5. Bir bölgenin aldığı geçici göçler tarım, turizm ya da yaylacılık faaliyetleriyle olmaktadır Göçlere neden olan etmenler itici ve çekici faktörler olarak ikiye ayrılır. Buna göre, aşağıda verilen merkezlerin hangisinde nu- fusun yazın artması turizm faaliyetleriyle açıklanamaz? Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, göçlere neden olan itici etmenler için bir örnek oluşturmaz? A) Fethiye B) Bodrum C) Alanya D) Giresun E) Mersin 2. Günümüzde göçlerin önemli bir kısmi ekonomik sikinti- lardan kaynaklanmaktadır. En fazla göç alan yerler ise endüstri bölgeleri ve kentleridir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sözü edilen ne- denlerden dolayı göç alması beklenen yerlerden biri olamaz? A) Ortadoğu'da uzun süredir devam eden savaşlar B) ABD'nin göçmen nüfus almak için yeşil kart dağıtma- SI c) Sovyetler Birliği'nin dağılması D) Bangladeş'teki sel felaketi E) Yugoslavya'nın dağılmasıyla ortaya çıkan iç savaş- lar 6. A) Batı Avrupa B) Kongo Havzası C) Kuzey İtalya D) Almanya'da Ruhr Havzası E) Japonya 3. Bir ülkede bölgeler arası ekonomik dengesizlikten kay naklanan nüfus hareketlerinin (göçler) başlaması, birtakım olumsuzluklan gündeme getirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göç alan yö- relerde ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri değildir? Türkiye'nin 1927-1935 yılları arasında nüfusunun %74'ünü kir nüfusu oluştururken, bu oran 1980 yılında %56'ya, 1997 yılında %33'e, 2010'da %24'e düşmüştür. A) Düzensiz yapılaşmanın artması B) Alt yapı hizmetlerinin aksaması c) Çevre kirliliğinin artması D) Yatırımların artması, ticaretin canlanması Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? E) Konut sikintisinin yaşanması 7. A) Kırsal alanda ölüm oranının yüksek olmasıyla B) Kırsal alanda doğum kontrolünün tam uygulanmasıyla c) Kentlerde alt yapının gelişmiş olmasıyla D) Kentlerde doğum oranının fazla olmasıyla E) Kentlere olan göçün fazla olmasıyla Siyasi Nedenler Savaşlar I. Doğal Nedenler . Erozyon Göçün Nedenleri Sosyal Nedenler • Eğitim 4. Yukarıda verilen kavram ağında göçün nedenleri ile ilgili boş bırakılan kutucuklar sırasıyla, aşağıdakiler- den hangileri ile doldurulmalıdır? Göç olaylarının temelinde bulunan ana etken, insanların geçimlerini sağlamak için daha uygun yerlere gitmek ve buralarda iş bulmak, çeşitli olanaklarından yararlanmak ve yerleşmektir. Türkiye'deki göçlerin özellikleri arasında aşağıdaki- lerden hangisi yoktur? 11 HII A) Mübadele Kuraklık Deprem B) Deprem Mübadele Sağlık C) Sığınma Madenler iş imkanları Iklim A) Göçün en önemli nedeni ekonomik koşullardır. B) Engebeli yerlerden göç daha fazladır. C) Türkiye'de yoğun iç göç yaşandığı için nüfus azalmak- tadır. D) Sanayinin gelişmiş olduğu alanlar daha fazla göç çe- kerler E) Marmara Bölgesi, ekonomik faaliyetlerin çeşitli olması nedeniyle çekici güce sahiptir. D) Kan davaları E) Makineleşme Sanayi Beyin Göçü Tehcir