Soru:

13. 19. yüzyıl ortalarında gerçekleşen Sanayi Devrimi modern şehirleşme sürecini hızlandıran en önemli dönüm noktası ol- muştur.

13. 19. yüzyıl ortalarında gerçekleşen Sanayi Devrimi modern
şehirleşme sürecini hızlandıran en önemli dönüm noktası ol-
muştur. Sanayi Devrimi sonrasında şehirler tarımsal faaliyet-
lerin yürütüldüğü merkezler olmaktan çıkmış sanayi, ticaret
ve turizm gibi çok sayıda faaliyetin yürütüldüğü merkezler
olmuştur. Bu durum kırsal kesimden şehirlere olan göçleri
artırmış ve şehirlerde çeşitli problemler ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin etkisiyle yoğun
göç alan şehirlerin sorunları arasında yer almaz?
✓ ✓
A) Sağlık hizmetlerin yetersiz kalması
B) Barınma olanaklarının yetersiz kalması
C) Getto denilen, kentten soyutlanmış bölgelerin ortaya
çıkması
D) Çevre kirliliğinin artış göstermesi
E) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesit

13. 19. yüzyıl ortalarında gerçekleşen Sanayi Devrimi modern şehirleşme sürecini hızlandıran en önemli dönüm noktası ol- muştur. Sanayi Devrimi sonrasında şehirler tarımsal faaliyet- lerin yürütüldüğü merkezler olmaktan çıkmış sanayi, ticaret ve turizm gibi çok sayıda faaliyetin yürütüldüğü merkezler olmuştur. Bu durum kırsal kesimden şehirlere olan göçleri artırmış ve şehirlerde çeşitli problemler ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin etkisiyle yoğun göç alan şehirlerin sorunları arasında yer almaz? ✓ ✓ A) Sağlık hizmetlerin yetersiz kalması B) Barınma olanaklarının yetersiz kalması C) Getto denilen, kentten soyutlanmış bölgelerin ortaya çıkması D) Çevre kirliliğinin artış göstermesi E) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesit

Cevap

Ekonomik faoliyetleri çeşitlendirir. Ancak bu durum bir
sorun değil. Olumlu bir sonuatur. E
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE