Soru:

SOSYAL BİLİMLER TESTI 15 1 Bu testte sırasıyla, Tarih (1-8). Coğrafya (9.15), Felsefe (16-20), Din Kültürü ve A larına ait topla

SOSYAL BİLİMLER TESTI
15
1
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-8). Coğrafya (9.15), Felsefe (16-20), Din Kültürü ve A
larına ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kismina isaretle
3. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 30 dakikadır.
3.
1. Açık Sularda Güç Mücadelesi konusunun işlendiği derste
Esra Öğretmen öğrencilerine şu bilgileri vermiştir:
- İlk sömürgeleri Güney ve Kuzey Amerika'da Karayip De-
nizi ve adalarıdır.
Sömürgeci ülkeler arasında ilk defa Afrika Kıtası'na yö-
nelen ülke olmuştur.
- Senegal ile başlayan Afrika sömürgeciliğinde en büyük
gelir kaynağını köle ticareti teşkil etmiştir.
Buna göre Esra Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki dev-
letlerin hangisi hakkında bilgi vermiştir?
A) Almanya
B) İngiltere
D) Portekiz
C) Hollanda
E) Fransa

SOSYAL BİLİMLER TESTI 15 1 Bu testte sırasıyla, Tarih (1-8). Coğrafya (9.15), Felsefe (16-20), Din Kültürü ve A larına ait toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kismina isaretle 3. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 30 dakikadır. 3. 1. Açık Sularda Güç Mücadelesi konusunun işlendiği derste Esra Öğretmen öğrencilerine şu bilgileri vermiştir: - İlk sömürgeleri Güney ve Kuzey Amerika'da Karayip De- nizi ve adalarıdır. Sömürgeci ülkeler arasında ilk defa Afrika Kıtası'na yö- nelen ülke olmuştur. - Senegal ile başlayan Afrika sömürgeciliğinde en büyük gelir kaynağını köle ticareti teşkil etmiştir. Buna göre Esra Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki dev- letlerin hangisi hakkında bilgi vermiştir? A) Almanya B) İngiltere D) Portekiz C) Hollanda E) Fransa

Ülkeler Arası Etkileşim ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster