Soru:

Sorun Yok INSANIN DOĞAL ÇEVREYE ETKISI-2 e Ormanların yaygın olduğu ülkelerde orman endüstrisinin ge- lişmesi Yer altı kaynaklar

Sorun Yok
INSANIN DOĞAL ÇEVREYE ETKISI-2
e
Ormanların yaygın olduğu ülkelerde orman endüstrisinin ge-
lişmesi
Yer altı kaynaklarının yaygın olduğu ülkelerde madenciliğin
gelişmesi
Ada veya yarımada üzerinde yer alan ülkelerde balıkçılığın
gelişmesi
Alüvyal toprakların yaygın olduğu ülkelerde tarımsal faaliyet-
lerin gelişmesi
Yukarıdaki örnekler, aşağıdaki yargıların hangisini açıkla-
mak için kullanılabilir?
A) Doğal koşullar, ekonomik faaliyetlerin niteliğini belirler.
B) Doğal kaynakların rezervi ülkelere göre farklıdır.
C) Beşeri faaliyetler sürekli gelişme gösterir.
D) Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ekonomik faaliyetleri etkiler.
E) Insanlar, doğal çevrenin bozulmasını sağlayan birincil etken-
dir.
Zora
Kuzey Kutbu'nda yaşayan kutup ayılan, deniz yüzeyindeki buz
arçalan üzerinde dolaşarak foklan avliyorlar. Ancak, son yıllar
a deniz yüzeyindeki buzlan birbirinden uzaklaşması ve ince

Sorun Yok INSANIN DOĞAL ÇEVREYE ETKISI-2 e Ormanların yaygın olduğu ülkelerde orman endüstrisinin ge- lişmesi Yer altı kaynaklarının yaygın olduğu ülkelerde madenciliğin gelişmesi Ada veya yarımada üzerinde yer alan ülkelerde balıkçılığın gelişmesi Alüvyal toprakların yaygın olduğu ülkelerde tarımsal faaliyet- lerin gelişmesi Yukarıdaki örnekler, aşağıdaki yargıların hangisini açıkla- mak için kullanılabilir? A) Doğal koşullar, ekonomik faaliyetlerin niteliğini belirler. B) Doğal kaynakların rezervi ülkelere göre farklıdır. C) Beşeri faaliyetler sürekli gelişme gösterir. D) Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ekonomik faaliyetleri etkiler. E) Insanlar, doğal çevrenin bozulmasını sağlayan birincil etken- dir. Zora Kuzey Kutbu'nda yaşayan kutup ayılan, deniz yüzeyindeki buz arçalan üzerinde dolaşarak foklan avliyorlar. Ancak, son yıllar a deniz yüzeyindeki buzlan birbirinden uzaklaşması ve ince

Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster