Soru:

So 40 50 60 TO 10 50 25 15 20 15 IV til 10 25 Paraleler arasındaki mesafe her yerde 111 km iken meridyenler arasındaki mesafe ek

So
40 50
60 TO
10
50
25 15
20
15
IV
til
10
25
Paraleler arasındaki mesafe her yerde 111 km iken
meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara
gidildikçe daralır, kutuplarda birleşirler
Buna göre yukarıda numaralandınmış bölgelerin
izdüşüm alanlarının büyüklük sıralaması hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A) IV>
B; > >>
CHI >> IV
D) IV > >>
Ej >> IV

So 40 50 60 TO 10 50 25 15 20 15 IV til 10 25 Paraleler arasındaki mesafe her yerde 111 km iken meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır, kutuplarda birleşirler Buna göre yukarıda numaralandınmış bölgelerin izdüşüm alanlarının büyüklük sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) IV> B; > >> CHI >> IV D) IV > >> Ej >> IV

Ülkeler Arası Etkileşim ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster