Soru:

9. Aşağıdaki haritada bir doğal kaynağın ihracat ve ithalat alan- lan ile bunun ticaret yollan gösterilmiştir. e iskanje sa Aeo

9. Aşağıdaki haritada bir doğal kaynağın ihracat ve ithalat alan-
lan ile bunun ticaret yollan gösterilmiştir.
e
iskanje sa
Aeo
28
Pug Fun
Federasyonu
nam
Othalat
Ameri
Haritadaki bilgilere göre, bu doğal kaynak aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
A) Madenkömürü
B) Doğalgaz
C) Petrol
D) Bor minerali
E) Krom

9. Aşağıdaki haritada bir doğal kaynağın ihracat ve ithalat alan- lan ile bunun ticaret yollan gösterilmiştir. e iskanje sa Aeo 28 Pug Fun Federasyonu nam Othalat Ameri Haritadaki bilgilere göre, bu doğal kaynak aşağıdakiler- den hangisi olabilir? A) Madenkömürü B) Doğalgaz C) Petrol D) Bor minerali E) Krom

Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster