Soru:

3. Değişen dünyamızda kaynakların, toplumların gereksi- nimlerine ve isteklerine bağlı olarak üretilmesi sonucu gelecekte ekonom

3. Değişen dünyamızda kaynakların, toplumların gereksi-
nimlerine ve isteklerine bağlı olarak üretilmesi sonucu
gelecekte ekonomi daha farklı olacaktır.
Değişim
Eski Günümüz
unsuru
ekonomi ve geleceğin
ekonomisi
1. Üretim ve
Ulusal Global
rekabet alanı
II. AR-GE'ye Düşük-Orta Yüksek
verilen önem
III. Beşeri sermaye Üretim Müşteri odaklı
odakli
IV. İş gücü
Daha az
Çok önemli
önemli
V. Gerekli eğitim Mesleki Yaşam boyu
diplomaya öğrenim
yönelik
Buna göre yukarıda verilen tabloda ekonomi deği-
şim unsurlarının zamana göre karşılaştırması ince-
lendiğinde hangisinde yanlışlık olduğu söylenebilir?
A) 1 B) II C) III Dv E) V

3. Değişen dünyamızda kaynakların, toplumların gereksi- nimlerine ve isteklerine bağlı olarak üretilmesi sonucu gelecekte ekonomi daha farklı olacaktır. Değişim Eski Günümüz unsuru ekonomi ve geleceğin ekonomisi 1. Üretim ve Ulusal Global rekabet alanı II. AR-GE'ye Düşük-Orta Yüksek verilen önem III. Beşeri sermaye Üretim Müşteri odaklı odakli IV. İş gücü Daha az Çok önemli önemli V. Gerekli eğitim Mesleki Yaşam boyu diplomaya öğrenim yönelik Buna göre yukarıda verilen tabloda ekonomi deği- şim unsurlarının zamana göre karşılaştırması ince- lendiğinde hangisinde yanlışlık olduğu söylenebilir? A) 1 B) II C) III Dv E) V

Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster