Soru:

7. Doğal veya yapay yollardan açılmış olan önemli deniz ve jeoekonomik açıdan oldukça önemli bir role sahiptir. yolu geçitleri o

7. Doğal veya yapay yollardan açılmış olan önemli deniz
ve jeoekonomik açıdan oldukça önemli bir role sahiptir.
yolu geçitleri olan boğaz ve kanallar jeopolitik, jeostratejik
Özellikle küresel ticarette yoğun olarak kullanılan deniz
yolu güzergâhları üzerinde bulunan su yollarının önemi
daha fazladır. Son yıllarda artan ticari faaliyetler nedeniy-
le bazı su yollarındaki trafik önemli ölçüde artmıştır.
Buna göre;
I. Kiel Kanali,
II. Macellan Boğazı,
III. Süveyş Kanali,
IV. Malakka Boğazı
su yollarından hangilerinin uluslararası deniz yolla-
rindaki önemi ve işlevi daha fazladır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

7. Doğal veya yapay yollardan açılmış olan önemli deniz ve jeoekonomik açıdan oldukça önemli bir role sahiptir. yolu geçitleri olan boğaz ve kanallar jeopolitik, jeostratejik Özellikle küresel ticarette yoğun olarak kullanılan deniz yolu güzergâhları üzerinde bulunan su yollarının önemi daha fazladır. Son yıllarda artan ticari faaliyetler nedeniy- le bazı su yollarındaki trafik önemli ölçüde artmıştır. Buna göre; I. Kiel Kanali, II. Macellan Boğazı, III. Süveyş Kanali, IV. Malakka Boğazı su yollarından hangilerinin uluslararası deniz yolla- rindaki önemi ve işlevi daha fazladır? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Enerji Güzergahları ve Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster