Soru:

2- V FEN BİLİMLERİ YAYINLA 40. AN LEJAND Yukarıda Türkiye'nin petrol boru hatları gösterilmiştir. Haritaya göre aşağıdakilerden

2-
V FEN BİLİMLERİ YAYINLA
40.
AN
LEJAND
Yukarıda Türkiye'nin petrol boru hatları gösterilmiştir.
Haritaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir)
Al Turkiye boru hatlarıyla Azerbaycan, Gürcistan, Suriye
ve Irak'tan petrol ithal etmektedir.
et trak - Türkiye boru hattı ile Irak petrolleri Akdeniz'e
ulaşmaktadır.
Batman - Dörtyol boru hattının tamamı sınırlarımız için-
dedir.
D) Türkiye Ortadoğu ve Hazar Havzası petrollerinin tran-
sit taşımacılığında önemli bir konumdadır.
E) BTC ve Irak - Türkiye ham petrol boru hattı daha çok
doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır.
10
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNE GEÇİNİZ

2- V FEN BİLİMLERİ YAYINLA 40. AN LEJAND Yukarıda Türkiye'nin petrol boru hatları gösterilmiştir. Haritaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir) Al Turkiye boru hatlarıyla Azerbaycan, Gürcistan, Suriye ve Irak'tan petrol ithal etmektedir. et trak - Türkiye boru hattı ile Irak petrolleri Akdeniz'e ulaşmaktadır. Batman - Dörtyol boru hattının tamamı sınırlarımız için- dedir. D) Türkiye Ortadoğu ve Hazar Havzası petrollerinin tran- sit taşımacılığında önemli bir konumdadır. E) BTC ve Irak - Türkiye ham petrol boru hattı daha çok doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. 10 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNE GEÇİNİZ

Enerji Güzergahları ve Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster