Soru:

13- Enerji kaynakları açısından zengin olan Orta Doğu ve Hazar Havzası'na komşu olan Türkiye, bu enerji kaynaklarının Avrupa'dak

13- Enerji kaynakları açısından zengin olan Orta
Doğu ve Hazar Havzası'na komşu olan Türkiye,
bu enerji kaynaklarının Avrupa'daki sanayileşmiş
ülkelere taşınmasında önemli bir konuma sahiptir.
Bu nedenle Türkiye'den geçen ve geçmesi plan-
lanan birçok doğal gaz ve petrol boru hattı bulun-
maktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye topraklann-
dan geçen veya geçmesi planlanan boru hatla-
n arasında yer almaz?
A) Baku - Tifiis-Ceyhan Boru Hattı
B) Yeşil Akım Boru Hattı
C) Mavi Akim Boru Hattı
D) Türk Akım Boru Hattı
E) TANAP Boru Hattı

13- Enerji kaynakları açısından zengin olan Orta Doğu ve Hazar Havzası'na komşu olan Türkiye, bu enerji kaynaklarının Avrupa'daki sanayileşmiş ülkelere taşınmasında önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle Türkiye'den geçen ve geçmesi plan- lanan birçok doğal gaz ve petrol boru hattı bulun- maktadır. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye topraklann- dan geçen veya geçmesi planlanan boru hatla- n arasında yer almaz? A) Baku - Tifiis-Ceyhan Boru Hattı B) Yeşil Akım Boru Hattı C) Mavi Akim Boru Hattı D) Türk Akım Boru Hattı E) TANAP Boru Hattı