Enerji Akışı ve Madde Döngüleri Soruları

A
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1
35 Canlılar, ihtiyaçları olan maddeleri yaşam sürdükleri coğ-
rafyadan alır ve kullandıktan sonra bu maddeleri ortama
geri bırakır. Maddelerin ekosistemdeki bu dolaşımına
madde döngüsü adı verilir. Karbon, azot

Coğrafya

Enerji Akışı ve Madde Döngüleri Soru Çözümü

A Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 35 Canlılar, ihtiyaçları olan maddeleri yaşam sürdükleri coğ- rafyadan alır ve kullandıktan sonra bu maddeleri ortama geri bırakır. Maddelerin ekosistemdeki bu dolaşımına madde döngüsü adı verilir. Karbon, azot ve su döngüsü doğadaki en önemli döngüler arasında bulunur. Bazı öğrenciler "Karbon Döngüsü" konusuyla ilgili sınıfta birtakım bilgiler aktarmıştır. Karada yaşayan canlılar, solunum yoluyla atmosferden aldığı oksijeni karbondioksit olarak atmosfere iletir. Atmosferle biyosfer arasında karbon alışverişi sürekli olarak gerçekleşmektedir. Halil B) nun Tüm anlıların yapısında bulunan bir kısmı solunum ile bir kısmı da ölümlere bağlı ayrıştırıcılar sayesinde atmosfere dö- nüş yapar. Gamze Canlıların çürümesi, volkanik faaliyetler, karbonaltı kayaçların ayrışması, fosil yakıt- ların yanması sonucunda karbon tüketimi gerçekleşir. Fatih Kömür, petrol gibi fosil yakıtlar ve meydana gelen orman yangınları oksijeni tüketerek çok miktarda karbondioksitin atmosfere ka- rışmasına neden olur. Aylin Bitkiler, fotosentezle atmosferdeki karbon- dioksiti kullanarak oksijen ve besin üretir. Karbon bu sayede bitkilerde depolanır. Ahmet Buna göre hangi öğrencinin konuyla ilgili aktardığı bil- gide hata tespit edilmiştir? A) Halil B) Gamze C) Fatih D) Aylin E) Ahmet D) BELGIN HOCA 1 A AYDIN YAYINLARI 36. Birb nay birg da lica Yuka sayı nabi A) I

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE