Soru:

ğıdaki ve in- Azot döngüsünde canlılar ve canlı kalıntılarının yapısındaki azotlu bileşiklerin ayrıştırılarak at mosferik azot b

ğıdaki
ve in-
Azot döngüsünde canlılar ve canlı kalıntılarının
yapısındaki azotlu bileşiklerin ayrıştırılarak at
mosferik azot biçimine dönüştürülmesi aşağıda-
kilerden hangisi tarafından yapılır?
A) Bitkiler
ma
üsü
B) Hayvanlar
D) Mantarlar
C) Nitrit bakterileri
E) Denitrifikasyon bakterileri
dosit

ğıdaki ve in- Azot döngüsünde canlılar ve canlı kalıntılarının yapısındaki azotlu bileşiklerin ayrıştırılarak at mosferik azot biçimine dönüştürülmesi aşağıda- kilerden hangisi tarafından yapılır? A) Bitkiler ma üsü B) Hayvanlar D) Mantarlar C) Nitrit bakterileri E) Denitrifikasyon bakterileri dosit

Enerji Akışı ve Madde Döngüleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
A
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1
35 Canlılar, ihtiyaçları olan maddeleri yaşam sürdükleri coğ-
rafyadan alır ve kullandıktan sonra bu maddeleri ortama
geri bırakır. Maddelerin ekosistemdeki bu dolaşımına
madde döngüsü adı verilir. Karbon, azot

Coğrafya

Enerji Akışı ve Madde Döngüleri Soru Çözümü

A Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 35 Canlılar, ihtiyaçları olan maddeleri yaşam sürdükleri coğ- rafyadan alır ve kullandıktan sonra bu maddeleri ortama geri bırakır. Maddelerin ekosistemdeki bu dolaşımına madde döngüsü adı verilir. Karbon, azot ve su döngüsü doğadaki en önemli döngüler arasında bulunur. Bazı öğrenciler "Karbon Döngüsü" konusuyla ilgili sınıfta birtakım bilgiler aktarmıştır. Karada yaşayan canlılar, solunum yoluyla atmosferden aldığı oksijeni karbondioksit olarak atmosfere iletir. Atmosferle biyosfer arasında karbon alışverişi sürekli olarak gerçekleşmektedir. Halil B) nun Tüm anlıların yapısında bulunan bir kısmı solunum ile bir kısmı da ölümlere bağlı ayrıştırıcılar sayesinde atmosfere dö- nüş yapar. Gamze Canlıların çürümesi, volkanik faaliyetler, karbonaltı kayaçların ayrışması, fosil yakıt- ların yanması sonucunda karbon tüketimi gerçekleşir. Fatih Kömür, petrol gibi fosil yakıtlar ve meydana gelen orman yangınları oksijeni tüketerek çok miktarda karbondioksitin atmosfere ka- rışmasına neden olur. Aylin Bitkiler, fotosentezle atmosferdeki karbon- dioksiti kullanarak oksijen ve besin üretir. Karbon bu sayede bitkilerde depolanır. Ahmet Buna göre hangi öğrencinin konuyla ilgili aktardığı bil- gide hata tespit edilmiştir? A) Halil B) Gamze C) Fatih D) Aylin E) Ahmet D) BELGIN HOCA 1 A AYDIN YAYINLARI 36. Birb nay birg da lica Yuka sayı nabi A) I