Soru:

Ekosistemlerin işleyişi Besin Zinciri, A TESTİ - 02 Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 4. Yeşil bitkiler güneş enerjisinden yararla

Ekosistemlerin işleyişi Besin Zinciri,
A TESTİ - 02
Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
4. Yeşil bitkiler güneş enerjisinden yararlanarak karbondiok-
sit ve suyu kullanıp besin maddesi ve oksijen üretmektedir.
Fotosentez adı verilen bu işlem sırasında bitkiler Güneş'ten
aldıkları enerjinin bir kısmını solunum, büyüme ve çoğalma
etkinliklerinde kendileri kullanır. Kalan enerjinin bir kısmı da
otçullara ve onlardan da etçillere geçer. Böylece enerji akışı
gerçekleşir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi enerji akışının son
halkasında yer alır?
A) Otçullar
B) Üreticiler
C) Etçiller
D) Ayrıştırıcılar
E) Hemetçil hem otçullar
5. Aşağıda ekosistemdeki enerji akışı şematik olarak gösteril-

Ekosistemlerin işleyişi Besin Zinciri, A TESTİ - 02 Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 4. Yeşil bitkiler güneş enerjisinden yararlanarak karbondiok- sit ve suyu kullanıp besin maddesi ve oksijen üretmektedir. Fotosentez adı verilen bu işlem sırasında bitkiler Güneş'ten aldıkları enerjinin bir kısmını solunum, büyüme ve çoğalma etkinliklerinde kendileri kullanır. Kalan enerjinin bir kısmı da otçullara ve onlardan da etçillere geçer. Böylece enerji akışı gerçekleşir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi enerji akışının son halkasında yer alır? A) Otçullar B) Üreticiler C) Etçiller D) Ayrıştırıcılar E) Hemetçil hem otçullar 5. Aşağıda ekosistemdeki enerji akışı şematik olarak gösteril-

Enerji Akışı ve Madde Döngüleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster