Soru:

Doğa, insan ve Cog 7 5. Doğal çevreyi oluşturan dört doğal ortam birbirinden bağımsız değildir. Bu ortamlar birbirleriyle sürekl

Doğa, insan ve Cog
7
5. Doğal çevreyi oluşturan dört doğal ortam birbirinden
bağımsız değildir. Bu ortamlar birbirleriyle sürekli etki-
leşim hâlindedir.
1. Hidrosferde Güneş ışınlarının etkisiyle isinip buhar-
laşan sular atmosfere yükselir.
II. Belli bir yükseltiye ulaştıktan sonra buharlaşıp
doyma noktasına ulaşan bu sular yağış olarak litos-
fere düşer.
III. Litosfere düşen suların bir kısmı yer altına sızarak
yer altı sularını oluştururken bir kısmı da yüzey aki-
şıyla deniz ve okyanuslara tekrar döner, hidrosfere
karışır.
IV. Ayrıca yağışlarla yeryüzüne inen sular, biyosferdeki
canlılar tarafından kullanılır.
V. Bu nedenle doğal dengenin korunması için doğal
ortamların korunması son derece önemlidir.
Dört doğal ortam arasındaki etkileşimle ilgili yuka-
rida verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışlığı vardır?
A) I
B) II C) III DIV E) V
DENİZİ

Doğa, insan ve Cog 7 5. Doğal çevreyi oluşturan dört doğal ortam birbirinden bağımsız değildir. Bu ortamlar birbirleriyle sürekli etki- leşim hâlindedir. 1. Hidrosferde Güneş ışınlarının etkisiyle isinip buhar- laşan sular atmosfere yükselir. II. Belli bir yükseltiye ulaştıktan sonra buharlaşıp doyma noktasına ulaşan bu sular yağış olarak litos- fere düşer. III. Litosfere düşen suların bir kısmı yer altına sızarak yer altı sularını oluştururken bir kısmı da yüzey aki- şıyla deniz ve okyanuslara tekrar döner, hidrosfere karışır. IV. Ayrıca yağışlarla yeryüzüne inen sular, biyosferdeki canlılar tarafından kullanılır. V. Bu nedenle doğal dengenin korunması için doğal ortamların korunması son derece önemlidir. Dört doğal ortam arasındaki etkileşimle ilgili yuka- rida verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) I B) II C) III DIV E) V DENİZİ

Cevap

Yükselen hava kütlesi belli bir
yükseltiye ulaştıktan sonra
buharlaşıp ifadesi yanlıştır ve
doğrusu ise yoğunlaşıp doyma
noktasına ulaşıp yağışa dönüşen bu
sular litosfere tekrar dönüş
yapmaktadır. Buna göre B
seçeneğinde bilgi yanlışı vardır.
Doğru cevap B seçeneğidir. Başarılar
diliyorum
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE