Soru:

9.5. Yapılan araştırmalarda atmosferdeki karbondioksit miktarının; geceleyin gündüze oranla, kışın yaza oranla, sanayinin geliş-

9.5. Yapılan araştırmalarda atmosferdeki karbondioksit miktarının;
geceleyin gündüze oranla, kışın yaza oranla, sanayinin geliş-
tiği yörelerin gelişmediği yörelere oranla, kent merkezlerinin
kırsal alanlara oranla daha fazla olduğu anlaşılmıştır.
Bu durum üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili oldu-
ğu savunulamaz?
A) Fotosentez olayında gece karbondioksit saliniminin artma-
SI
B) Kış aylarında, konutlarda kömür kullanımlarının artması
C) kent merkezlerinde kullanılan su miktarının daha fazla olmas
D) Sanayi bölgelerinde fosil yakıtların kullanım miktarının art
masi
E) kent merkezlerindeki konutların sayısının kırsal bölgeler
oranla fazla olması

9.5. Yapılan araştırmalarda atmosferdeki karbondioksit miktarının; geceleyin gündüze oranla, kışın yaza oranla, sanayinin geliş- tiği yörelerin gelişmediği yörelere oranla, kent merkezlerinin kırsal alanlara oranla daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Bu durum üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili oldu- ğu savunulamaz? A) Fotosentez olayında gece karbondioksit saliniminin artma- SI B) Kış aylarında, konutlarda kömür kullanımlarının artması C) kent merkezlerinde kullanılan su miktarının daha fazla olmas D) Sanayi bölgelerinde fosil yakıtların kullanım miktarının art masi E) kent merkezlerindeki konutların sayısının kırsal bölgeler oranla fazla olması

Enerji Akışı ve Madde Döngüleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster