Soru:

8. Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşlan küçükten büyüğe doğru sıralandi- ginda or

8.
Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu
oluşturan kişilerin yaşlan küçükten büyüğe doğru sıralandi-
ginda ortada kalan kişinin yaşidir. Aşağıdaki tabloda, bazi ul-
kelere ait ortanca yaş değerleri verilmiştir.
Olke
Ortanca yaş
(Yil)
45
Japonya
Italya
Çin
placer
Turkiye
Uganda
15
Bu bilgilerden
yararlanılarak,
DEL
De
ELER
1. Gelişmiş ülkelerde yaşli nufus oranı fazladır
.
II. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde doğum oranlan
yüksektir
.
III. Verilen ülkelerin tamamında nüfusun yarıdan fazlasını 15
yaş ve üzerindekiler oluşturmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C) Yalnız III
A) Yalnız
B) Yalnız il
D) I ve 11
E) I, II ve Ill

8. Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşlan küçükten büyüğe doğru sıralandi- ginda ortada kalan kişinin yaşidir. Aşağıdaki tabloda, bazi ul- kelere ait ortanca yaş değerleri verilmiştir. Olke Ortanca yaş (Yil) 45 Japonya Italya Çin placer Turkiye Uganda 15 Bu bilgilerden yararlanılarak, DEL De ELER 1. Gelişmiş ülkelerde yaşli nufus oranı fazladır . II. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde doğum oranlan yüksektir . III. Verilen ülkelerin tamamında nüfusun yarıdan fazlasını 15 yaş ve üzerindekiler oluşturmaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? C) Yalnız III A) Yalnız B) Yalnız il D) I ve 11 E) I, II ve Ill

Enerji Akışı ve Madde Döngüleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster