Soru:

35. Karbonun fotosentez, ayrışma, aşınma, yanma, solunum, beslenme gibi etkenlerle atmosfer, yerküre, su küre ve canlılar arasın

35. Karbonun fotosentez, ayrışma, aşınma, yanma, solunum,
beslenme gibi etkenlerle atmosfer, yerküre, su küre
ve canlılar arasında devamlı hareket etmesine karbon
döngüsü adı verilir.
Fotogenter
Bu döngüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Glikor & O₂
A) Bitkiler, fotosentezle atmosferdeki karbondioksidi
kullanarak besin ve oksijen üretir.
cotto
B) Karbonun bir kısmı solunum ile bir kısmı ölüm
sonucunda ayrıştırıcılar yardımıyla atmosfere döner. V
C) Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların
yanmasıyla açığa çıkan karbondioksit atmosfere
karışır.
D) Hidrosfer ve atmosferin diğer ortamlardan fazla
karbon içermesine bağlı olarak bu katmanlar
arasındaki karbon alışverişi çok yavaştır.
E) Atmosferden daha fazla karbon içeren denizler,
karbon akışını düzenleyen en önemli kaynaktır.

35. Karbonun fotosentez, ayrışma, aşınma, yanma, solunum, beslenme gibi etkenlerle atmosfer, yerküre, su küre ve canlılar arasında devamlı hareket etmesine karbon döngüsü adı verilir. Fotogenter Bu döngüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Glikor & O₂ A) Bitkiler, fotosentezle atmosferdeki karbondioksidi kullanarak besin ve oksijen üretir. cotto B) Karbonun bir kısmı solunum ile bir kısmı ölüm sonucunda ayrıştırıcılar yardımıyla atmosfere döner. V C) Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkan karbondioksit atmosfere karışır. D) Hidrosfer ve atmosferin diğer ortamlardan fazla karbon içermesine bağlı olarak bu katmanlar arasındaki karbon alışverişi çok yavaştır. E) Atmosferden daha fazla karbon içeren denizler, karbon akışını düzenleyen en önemli kaynaktır.

Enerji Akışı ve Madde Döngüleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster