Soru:

14. Karbon döngüsü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda karbon

14. Karbon döngüsü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda karbon tu-
ketilir. V
B) Geceleri atmosferdeki karbon, gündüzden fazladır.
C) Karbon hidrosferde bikarbonat şeklinde çözünmüş
halde bulunur.
V
D) Orman yangınları ile karbon biyosferde azalır, at-
mosferde artar.
E) Güneş ışığının etkisiyle suyun fotolizi sonucunda
karbon açığa çıkar.

14. Karbon döngüsü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda karbon tu- ketilir. V B) Geceleri atmosferdeki karbon, gündüzden fazladır. C) Karbon hidrosferde bikarbonat şeklinde çözünmüş halde bulunur. V D) Orman yangınları ile karbon biyosferde azalır, at- mosferde artar. E) Güneş ışığının etkisiyle suyun fotolizi sonucunda karbon açığa çıkar.

Enerji Akışı ve Madde Döngüleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster