Soru:

1. DOĞAL SİSTEMLER 8. Aşağıdaki görselde madde döngüleri gösterilmiştir. hangi döngü olduğu yazılmamıştır. Bunun yerine 11 r rak

1. DOĞAL SİSTEMLER
8.
Aşağıdaki görselde madde döngüleri gösterilmiştir.
hangi döngü olduğu yazılmamıştır. Bunun yerine
11
r
rakamlar konulmuştur.
Madde Döngüleri
Her madde döngüsüyle ilgili biri doğru diğeri yanlış olabilect
iki farklı alternatif aşağıda gösterilmiştir.
Oksijen Dongusu
Dönguso
Ormanların tahrip
edilmesi foto-
sentez olayındaki
miktarını azaltır.
3A
Azot
Döngüsü
Topraktan
atmosfere
buharlaşma
yoluyla çıkar.
1A
lll Oksilang
Nitrifi-
kasyon
bakterileri
sayesinde
toprağa
bağlanır.
3B
Döngüso
MADDE
DÖNGÜLERİ
11 Azot
1 Karbon
Atmosferden
toprağa sa-
dece yıldırım
ve şimşek
yoluyla gelir.
1B
Döngus
w Karpon Dongusi
Kabuklu deniz
canlılar kabuk
oluştururken
kullanırlar.
2B
Su yüzeyinin
geniş olmasi
atmosferdeki
oranını artırır.
2A
Verilen görsele ve kavram haritasına bakıldığında hang
görsellerin hangi madde döngüsüne ait olduğu ile özelli
,
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)T-1A, II- 2B, 3B
B) JI - 1B, IV-2B, 1 - 3A
C) 1 - 1A, III - 2A, IV - 3A D) II - VB, III - 2B, IV - 38
E) I - 1A, IV - 2A, 1 - 3B

1. DOĞAL SİSTEMLER 8. Aşağıdaki görselde madde döngüleri gösterilmiştir. hangi döngü olduğu yazılmamıştır. Bunun yerine 11 r rakamlar konulmuştur. Madde Döngüleri Her madde döngüsüyle ilgili biri doğru diğeri yanlış olabilect iki farklı alternatif aşağıda gösterilmiştir. Oksijen Dongusu Dönguso Ormanların tahrip edilmesi foto- sentez olayındaki miktarını azaltır. 3A Azot Döngüsü Topraktan atmosfere buharlaşma yoluyla çıkar. 1A lll Oksilang Nitrifi- kasyon bakterileri sayesinde toprağa bağlanır. 3B Döngüso MADDE DÖNGÜLERİ 11 Azot 1 Karbon Atmosferden toprağa sa- dece yıldırım ve şimşek yoluyla gelir. 1B Döngus w Karpon Dongusi Kabuklu deniz canlılar kabuk oluştururken kullanırlar. 2B Su yüzeyinin geniş olmasi atmosferdeki oranını artırır. 2A Verilen görsele ve kavram haritasına bakıldığında hang görsellerin hangi madde döngüsüne ait olduğu ile özelli , aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A)T-1A, II- 2B, 3B B) JI - 1B, IV-2B, 1 - 3A C) 1 - 1A, III - 2A, IV - 3A D) II - VB, III - 2B, IV - 38 E) I - 1A, IV - 2A, 1 - 3B

Enerji Akışı ve Madde Döngüleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster