Soru:

B. Okyanus ve denizler atmosferde bulunan karbon miktarının 50 mistini, bitki ve toprakta tutulan kar bonun 20 mislini barındırm

B.
Okyanus ve denizler atmosferde bulunan karbon
miktarının 50 mistini, bitki ve toprakta tutulan kar
bonun 20 mislini barındırmaktadır.
180
güd
tiri
Ka
kar-
Yukarıda verilen bilgiden yararlanarak;
1
olduğu
II
Kafadengi
I. karbon kaynaklarından birisinin litosfer olduğu
II. karbon bakımından en zengin ortamın okyanus
ve denizler olduğu,
III. karbonun canlı dokularında bulunduğu
11
ulla-
U
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1 B) Yalny 11
C) ve 11
D) II ve till
E) I, 11 ve U
TII

B. Okyanus ve denizler atmosferde bulunan karbon miktarının 50 mistini, bitki ve toprakta tutulan kar bonun 20 mislini barındırmaktadır. 180 güd tiri Ka kar- Yukarıda verilen bilgiden yararlanarak; 1 olduğu II Kafadengi I. karbon kaynaklarından birisinin litosfer olduğu II. karbon bakımından en zengin ortamın okyanus ve denizler olduğu, III. karbonun canlı dokularında bulunduğu 11 ulla- U yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalny 11 C) ve 11 D) II ve till E) I, 11 ve U TII

Ekosistemlerin Unsurları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster