Soru:

6. 1. Tarımda azotlu gübrenin kullanılması II. Toprakta aşırı ilaçlamanın yapılması + III. Orman tahribatı I. Ulaşım araçlarının

6.
1. Tarımda azotlu gübrenin kullanılması
II. Toprakta aşırı ilaçlamanın yapılması +
III. Orman tahribatı
I. Ulaşım araçlarının yaygınlaşması
V. Yıldırım ve şimşeğin meydana gelmesi
Yukarıdakilerden hangileri beşeri olayların karbon döngü-
süne doğrudan etkilerine örnek olarak gösterilebilir?
C) III e IV
A) I ve II
B) II ve
D) III, IV ve v
Ox
E), Il ve V

6. 1. Tarımda azotlu gübrenin kullanılması II. Toprakta aşırı ilaçlamanın yapılması + III. Orman tahribatı I. Ulaşım araçlarının yaygınlaşması V. Yıldırım ve şimşeğin meydana gelmesi Yukarıdakilerden hangileri beşeri olayların karbon döngü- süne doğrudan etkilerine örnek olarak gösterilebilir? C) III e IV A) I ve II B) II ve D) III, IV ve v Ox E), Il ve V

Ekosistemlerin Unsurları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster