Soru:

5. Aşağıdakilerden hangisi azot döngüsüne ait özelliklerden biri değildir? A) Azot, canlıların yapı taşını oluşturan nükleik asi

5.
Aşağıdakilerden hangisi azot döngüsüne ait
özelliklerden biri değildir?
A) Azot, canlıların yapı taşını oluşturan nükleik asit
ve proteinlerin yapısında bulunur.
B) Canlıların önemli bir kısmı azotu nitrata dönüş-
tükten sonra kullanmaktadır.
C) Tüketiciler kendileri için gerekli azotu bitkilerden
temin eder.
D) Odun kömürü, petrol gibi fosil yakıtların yanması
atmosferdeki azotun artmasını sağlar.
E) Azotun ekosisteme giriş yollarından biri de bak-
teriler etkisiyle biyolojik yoldan tutulma şeklinde
gerçekleşir.

5. Aşağıdakilerden hangisi azot döngüsüne ait özelliklerden biri değildir? A) Azot, canlıların yapı taşını oluşturan nükleik asit ve proteinlerin yapısında bulunur. B) Canlıların önemli bir kısmı azotu nitrata dönüş- tükten sonra kullanmaktadır. C) Tüketiciler kendileri için gerekli azotu bitkilerden temin eder. D) Odun kömürü, petrol gibi fosil yakıtların yanması atmosferdeki azotun artmasını sağlar. E) Azotun ekosisteme giriş yollarından biri de bak- teriler etkisiyle biyolojik yoldan tutulma şeklinde gerçekleşir.

Ekosistemlerin Unsurları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster