Soru:

30. Aşağıdakilerden hangisi bir yörede biyolojik çeşitli- liği tehdit eden unsurlar arasında yer almaz? A) Şiddetli erozyon görü

30. Aşağıdakilerden hangisi bir yörede biyolojik çeşitli-
liği tehdit eden unsurlar arasında yer almaz?
A) Şiddetli erozyon görülmesi
B) Iklim değişikliği yaşanması
c) Istilacı türlerin yayılması
D) Bataklıkların kurutulması
E) Mevsim geçişlerinin fotosentez sürecini kesintiye uğ.
ratması

30. Aşağıdakilerden hangisi bir yörede biyolojik çeşitli- liği tehdit eden unsurlar arasında yer almaz? A) Şiddetli erozyon görülmesi B) Iklim değişikliği yaşanması c) Istilacı türlerin yayılması D) Bataklıkların kurutulması E) Mevsim geçişlerinin fotosentez sürecini kesintiye uğ. ratması

Ekosistemlerin Unsurları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster