Soru:

Test 01 ilik Testi 4. IV 7. Kentleşmenin, nüfus artışının ve sanayileşmenin fazla o duğu yerlerde biyoçeşitlilik azaldığına göre

Test 01
ilik Testi
4.
IV
7.
Kentleşmenin, nüfus artışının ve sanayileşmenin fazla o
duğu yerlerde biyoçeşitlilik azaldığına göre yukarıdakit
ralı yerlerden hangisinde biyoçeşitlilik daha fazladır?
A)! B) || C) III D) IV
Benzer hayvan ve bitki topluluklarını barındıran bölge
denir.

Test 01 ilik Testi 4. IV 7. Kentleşmenin, nüfus artışının ve sanayileşmenin fazla o duğu yerlerde biyoçeşitlilik azaldığına göre yukarıdakit ralı yerlerden hangisinde biyoçeşitlilik daha fazladır? A)! B) || C) III D) IV Benzer hayvan ve bitki topluluklarını barındıran bölge denir.

Ekosistem ve Madde Döngüleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster