Soru:

III 2. Karbon canlıların var olabilmesindeki en önemli unsurdur. Doğal sistemler içinde karbon sürekli bir döngü hâlindedir. Baz

III
2.
Karbon canlıların var olabilmesindeki en önemli unsurdur.
Doğal sistemler içinde karbon sürekli bir döngü hâlindedir.
Bazı olaylar ile karbon açığa çıkarken bazı olaylarla da kar-
bon tüketimi gerçekleşmektedir.
Buna göre;
I.
tortul kayaçların aşınması,
II. fotosentez,
/benimhocam
III. buzul erimesi,
IV. fosil yakıt kullanımı
gibi olaylardan hangileri sonucunda karbon tüketimi
gerçekleşir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV

III 2. Karbon canlıların var olabilmesindeki en önemli unsurdur. Doğal sistemler içinde karbon sürekli bir döngü hâlindedir. Bazı olaylar ile karbon açığa çıkarken bazı olaylarla da kar- bon tüketimi gerçekleşmektedir. Buna göre; I. tortul kayaçların aşınması, II. fotosentez, /benimhocam III. buzul erimesi, IV. fosil yakıt kullanımı gibi olaylardan hangileri sonucunda karbon tüketimi gerçekleşir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV