Soru:

Gikunuş Soru 1. ou 1. Ekosistem içerisindeki canlıların ge- reksinim duyduğu azotun esas kay- nağını atmosfer oluşturur. Bu azo-

Gikunuş Soru
1.
ou
1. Ekosistem içerisindeki canlıların ge-
reksinim duyduğu azotun esas kay-
nağını atmosfer oluşturur. Bu azo-
tun bitkiler tarafından kullanılabilme
si için nitrit ve nitratlara dönüşmesi
gerekir
her-
bur
Bu dönüşüm
I orman yanginlari sonucunda
küllerin toprağa geçmesi,
II. topraktaki bazı bakterilerin ölen
canlılar ayrıştırması,
I hava ile temas ettigi yüzeylerde
dogrudan suya geçmesi,
IV. havada oksijenle birleşen azo-
tun yağışlarla toprağa geçmesi
süreçlerinden hangileriyle ger-
çekleşir?
eko
-A
A) I ve 11
B) I ve III
C) Il ve III
D) Il ve IV
E) III ve IV
a
2016
n

Gikunuş Soru 1. ou 1. Ekosistem içerisindeki canlıların ge- reksinim duyduğu azotun esas kay- nağını atmosfer oluşturur. Bu azo- tun bitkiler tarafından kullanılabilme si için nitrit ve nitratlara dönüşmesi gerekir her- bur Bu dönüşüm I orman yanginlari sonucunda küllerin toprağa geçmesi, II. topraktaki bazı bakterilerin ölen canlılar ayrıştırması, I hava ile temas ettigi yüzeylerde dogrudan suya geçmesi, IV. havada oksijenle birleşen azo- tun yağışlarla toprağa geçmesi süreçlerinden hangileriyle ger- çekleşir? eko -A A) I ve 11 B) I ve III C) Il ve III D) Il ve IV E) III ve IV a 2016 n

Ekosistem ve Madde Döngüleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster