Soru:

eşitlilik ve Ekosistem ! TESTI 3. Aşağıdaki haritada bazı biyomların bulundukları alanlar faktörler tir gösterilmiştir. Sibirya

eşitlilik ve Ekosistem !
TESTI
3. Aşağıdaki haritada bazı biyomların bulundukları alanlar
faktörler
tir
gösterilmiştir.
Sibirya
Karakum
5
Kızılkum
Colleri
Kongo
Havzası
ligini
E?
lar-
And Dağlari
7-
Bu alanlardaki blyomların bitki örtüleri Ile Ilgili ola-
rak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A Kaya yosunları, likenler, otlar bitki topluluklarını
oluşturur.
B) Bünyelerinde su tutabilen bitkiler ve çalılar yer alır.
Uzun boylu ot toplulukları ile kuraklığa dayanıklı çalı
ve küçük gruplar hâlinde bulunan ağaçlardan oluşur.
D) Sürekli yeşil kalabilen yayvan yapraklı bitkiler bulunur.
E) Soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlar ve alpin
çayırlar bulunur.
IN DENİZİ
1

eşitlilik ve Ekosistem ! TESTI 3. Aşağıdaki haritada bazı biyomların bulundukları alanlar faktörler tir gösterilmiştir. Sibirya Karakum 5 Kızılkum Colleri Kongo Havzası ligini E? lar- And Dağlari 7- Bu alanlardaki blyomların bitki örtüleri Ile Ilgili ola- rak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A Kaya yosunları, likenler, otlar bitki topluluklarını oluşturur. B) Bünyelerinde su tutabilen bitkiler ve çalılar yer alır. Uzun boylu ot toplulukları ile kuraklığa dayanıklı çalı ve küçük gruplar hâlinde bulunan ağaçlardan oluşur. D) Sürekli yeşil kalabilen yayvan yapraklı bitkiler bulunur. E) Soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlar ve alpin çayırlar bulunur. IN DENİZİ 1

Ekosistem ve Madde Döngüleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster