Soru:

6. aerosol denil- sfere karışan ekosistemleri Canlılar, ihtiyaçları olan maddeleri yaşadıkları ortamdan alir ve gerekli kullanım

6.
aerosol denil-
sfere karışan
ekosistemleri
Canlılar, ihtiyaçları olan maddeleri yaşadıkları ortamdan alir
ve gerekli kullanım sonrası bu maddeleri ortama geri verir.
Maddelerin ekosistemdeki bu dolaşımına madde döngüsü denir.
asılı hâlde
çıkacak en
Buna göre, ekosistemler için önemli olan karbon döngüsü
içinde aşağıdakilerden hangisi karbon tüketimine örnektir?
A) Buzul erimesi
B) Fosil kayaç oluşumu
C) Fosil yakıt kullanımı
D) Bolunum
E) Volkanik patlama

6. aerosol denil- sfere karışan ekosistemleri Canlılar, ihtiyaçları olan maddeleri yaşadıkları ortamdan alir ve gerekli kullanım sonrası bu maddeleri ortama geri verir. Maddelerin ekosistemdeki bu dolaşımına madde döngüsü denir. asılı hâlde çıkacak en Buna göre, ekosistemler için önemli olan karbon döngüsü içinde aşağıdakilerden hangisi karbon tüketimine örnektir? A) Buzul erimesi B) Fosil kayaç oluşumu C) Fosil yakıt kullanımı D) Bolunum E) Volkanik patlama