Soru:

4. 1. Kara ve denizlerin dağılımı, canlıların yeryüzüne yayi- Tişini etkiler. Doğal olan ya da doğal olmayan etkenler sonucunda

4.
1. Kara ve denizlerin dağılımı, canlıların yeryüzüne yayi-
Tişini etkiler. Doğal olan ya da doğal olmayan etkenler
sonucunda yaşanan bazı değişimler denizler arasında
canlı türlerinin geçişine olanak sağlayabilir.
Buna göre Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu
arasında bitki ve hayvan türlerinin geçişlerine ola-
nak sağlayan su yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panama Kanal B) Hürmüz Boğazı
C) Süveyş kanali D) Bering Boğazi
E) Macellan Boğazı
2. Tropikal iklim tipinin etkili olduğu bölgelerde biyoçe-
şitlilik fazladır.
me ve Siv Hizmetion Conor
Buna göre harita üzerinde numaralandınlarak gös-
terilen yerlerden hangisinde biyoçeşitliliğin daha
zengin olması beklenir?

4. 1. Kara ve denizlerin dağılımı, canlıların yeryüzüne yayi- Tişini etkiler. Doğal olan ya da doğal olmayan etkenler sonucunda yaşanan bazı değişimler denizler arasında canlı türlerinin geçişine olanak sağlayabilir. Buna göre Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu arasında bitki ve hayvan türlerinin geçişlerine ola- nak sağlayan su yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Panama Kanal B) Hürmüz Boğazı C) Süveyş kanali D) Bering Boğazi E) Macellan Boğazı 2. Tropikal iklim tipinin etkili olduğu bölgelerde biyoçe- şitlilik fazladır. me ve Siv Hizmetion Conor Buna göre harita üzerinde numaralandınlarak gös- terilen yerlerden hangisinde biyoçeşitliliğin daha zengin olması beklenir?

Ekosistem ve Madde Döngüleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster