Soru:

Uloga 14. Sanayi Devrimi ile birlikte kömür en önemli enerji kaynaklarından biri hâline gelmiştir. Bugün özellikle demir-çelik s

Uloga
14. Sanayi Devrimi ile birlikte kömür en önemli enerji
kaynaklarından biri hâline gelmiştir. Bugün özellikle
demir-çelik sanayisinde yoğun şekilde kullanılmaktadır.
TIL
IV
Haritada numaralanmış yerlerden hangisinin kömür
kaynakları bakımından zengin olduğu söylenemez?
A) I
B) ||
C) III
D) IV
E) V

Uloga 14. Sanayi Devrimi ile birlikte kömür en önemli enerji kaynaklarından biri hâline gelmiştir. Bugün özellikle demir-çelik sanayisinde yoğun şekilde kullanılmaktadır. TIL IV Haritada numaralanmış yerlerden hangisinin kömür kaynakları bakımından zengin olduğu söylenemez? A) I B) || C) III D) IV E) V

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster