Soru:

TYT/Sosyal Bilimler 11 9. lim 1. İhracatında işlenmiş ürünlerin payının fazla olması II. Ekonomisinin büyük oranda ham madde dış

TYT/Sosyal Bilimler
11
9.
lim
1. İhracatında işlenmiş ürünlerin payının fazla olması
II. Ekonomisinin büyük oranda ham madde dış
satımına dayalı olması
III Tarım dışı sektörlerde çalışanların fazla olması
IV. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
Yukarıdakilerden hangileri bir ülkenin ekonomik
yönden geliştiğini gösteren kanıtlar arasında yer
alır?
A) I ve II
B) I ve III-
C) Il ve III
D) Il ve IV
E) III ve IV
10. Aşağıdaki haritada hes alan numaralandu

TYT/Sosyal Bilimler 11 9. lim 1. İhracatında işlenmiş ürünlerin payının fazla olması II. Ekonomisinin büyük oranda ham madde dış satımına dayalı olması III Tarım dışı sektörlerde çalışanların fazla olması IV. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması Yukarıdakilerden hangileri bir ülkenin ekonomik yönden geliştiğini gösteren kanıtlar arasında yer alır? A) I ve II B) I ve III- C) Il ve III D) Il ve IV E) III ve IV 10. Aşağıdaki haritada hes alan numaralandu

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster