Soru:

töder 1 TESTİ DENEME SINAVI 1A 35. • Akdeniz'in dünya ticaretindeki önemi artmıştır. • Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkel

töder
1 TESTİ
DENEME
SINAVI 1A
35. • Akdeniz'in dünya ticaretindeki önemi artmıştır.
• Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasında
deniz ticaretindeki süreyi kısaltmıştır.
• Mısır'ın ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.
Verilen durumların ortaya çıkmasında aşağıdakiler-
den hangisi etkili olmuştur?
A) Panama Kanalı'nın açılması
B) Coğrafi Keşifler
C) Süveyş Kanalı'nın açılması
D) Sanayi Devrimi
E) Ipek Yolu'nun
canlanması

töder 1 TESTİ DENEME SINAVI 1A 35. • Akdeniz'in dünya ticaretindeki önemi artmıştır. • Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasında deniz ticaretindeki süreyi kısaltmıştır. • Mısır'ın ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Verilen durumların ortaya çıkmasında aşağıdakiler- den hangisi etkili olmuştur? A) Panama Kanalı'nın açılması B) Coğrafi Keşifler C) Süveyş Kanalı'nın açılması D) Sanayi Devrimi E) Ipek Yolu'nun canlanması

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster