Soru:

Avrur Wrezilya'daki yagmur ormanları bölgesi ile yerley meel n yoğun olduğu bölgeler meal . Musoni iklim bölgesi ile Gobey Asya'

Avrur
Wrezilya'daki yagmur ormanları bölgesi ile yerley
meel
n yoğun olduğu bölgeler
meal
. Musoni iklim bölgesi ile Gobey Asya'daki selve heyen
Jan yarar
boligai
Yanst Yayuntan
8. Aşağıda Beseri Coğrafya'nın alt dallarından bazıları verilmie
Framit
Nüfus Coğrafyasi
Yerleşme Coğrafyası
Siyasi Coğrafya
• Turizm Coğrafyası
Aşağıdaki sorulardan hangisiyle yoklanmak istenen bil.
giler arasında, bu alt dalların herhangi birisinin incele.
me konusu yoktur?
A) Avrupa Birliği'ne üye olmayan Avrupa ülkeleri hangileri-
dir?
B) Bulunduğunuz alandaki internet yazılı ve görsel medya
hizmetleriyle bunların kullanılabilirlik durumları nedir?
Yaşadığınız kentin gelişim sürecinde ön plana çıkan fonk-
siyonlar hangileridir?
D) Bulunduğunuz yerleşmede görülmeye değer doğal olu-
sumlar nelerdir?
@ Bulunduğunuz ülkede calişma çağındaki insanlar han-
gi ekonomik faaliyet kollarında istihdam edilmiştir?

Avrur Wrezilya'daki yagmur ormanları bölgesi ile yerley meel n yoğun olduğu bölgeler meal . Musoni iklim bölgesi ile Gobey Asya'daki selve heyen Jan yarar boligai Yanst Yayuntan 8. Aşağıda Beseri Coğrafya'nın alt dallarından bazıları verilmie Framit Nüfus Coğrafyasi Yerleşme Coğrafyası Siyasi Coğrafya • Turizm Coğrafyası Aşağıdaki sorulardan hangisiyle yoklanmak istenen bil. giler arasında, bu alt dalların herhangi birisinin incele. me konusu yoktur? A) Avrupa Birliği'ne üye olmayan Avrupa ülkeleri hangileri- dir? B) Bulunduğunuz alandaki internet yazılı ve görsel medya hizmetleriyle bunların kullanılabilirlik durumları nedir? Yaşadığınız kentin gelişim sürecinde ön plana çıkan fonk- siyonlar hangileridir? D) Bulunduğunuz yerleşmede görülmeye değer doğal olu- sumlar nelerdir? @ Bulunduğunuz ülkede calişma çağındaki insanlar han- gi ekonomik faaliyet kollarında istihdam edilmiştir?

Cevap

A bu siyasi coğrafya konusu
B bu ulaşım coğrafyasının konusu, iletişim,
reklam, doğalgaz ve petrol boru hattı,
radyo ve televizyon bunlar ulaşım
Coğrafyasının konusudur
C yerleşme coğrafyası
D turizm coğrafyası
E çalışma çağındaki insan.. Bu nüfus
coğrafyasının konusu
Cevap B
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE