Soru:

? 4. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından günü- müze kadarki süreçte ekonomik faaliyet kolların daki değişim ve gelişimle ilgil

? 4. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından günü-
müze kadarki süreçte ekonomik faaliyet kolların
daki değişim ve gelişimle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Nüfusun sektörel dağılımı değişmiştir.
B) Günümüzde sanayi ürünü ihracatından sağlanan
gelir ihracatta ilk sıradadır.
C) Hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların payın-
da büyük artış olmuştur.
D) Günümüz ekonomisinde birincil ekonomik faali-
yetlerin payı en çoktur.
E) Tarımda çalışanların payının azalmasında iç
göçler etkili olmuştur.

? 4. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından günü- müze kadarki süreçte ekonomik faaliyet kolların daki değişim ve gelişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Nüfusun sektörel dağılımı değişmiştir. B) Günümüzde sanayi ürünü ihracatından sağlanan gelir ihracatta ilk sıradadır. C) Hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların payın- da büyük artış olmuştur. D) Günümüz ekonomisinde birincil ekonomik faali- yetlerin payı en çoktur. E) Tarımda çalışanların payının azalmasında iç göçler etkili olmuştur.

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster