Soru:

35. • Akdeniz'in dünya ticaretindeki önemi artmıştır. • Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasında deniz ticaretindek

35.
• Akdeniz'in dünya ticaretindeki önemi artmıştır.
• Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasında
deniz ticaretindeki süreyi kısaltmıştır.
• Misir'in ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.
Verilen durumların ortaya çıkmasında aşağıdakiler-
den hangisi etkili olmuştur?
A) Panama Kanalı'nın açılması
B) Coğrafi Keşifler
C) Süveyş Kanalı'nın açılması
D) Sanayi Devrimi
E) İpek Yolu'nun canlanması

35. • Akdeniz'in dünya ticaretindeki önemi artmıştır. • Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasında deniz ticaretindeki süreyi kısaltmıştır. • Misir'in ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Verilen durumların ortaya çıkmasında aşağıdakiler- den hangisi etkili olmuştur? A) Panama Kanalı'nın açılması B) Coğrafi Keşifler C) Süveyş Kanalı'nın açılması D) Sanayi Devrimi E) İpek Yolu'nun canlanması

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster