Soru:

13. .. 10. Coğrafya yazılısında “Bir yerde demir-çelik endüst- risinin kurulması için gerekli koşulları yazınız." şek- lindeki s

13.
..
10. Coğrafya yazılısında “Bir yerde demir-çelik endüst-
risinin kurulması için gerekli koşulları yazınız." şek-
lindeki soruya Uğur'un verdiği aşağıdaki.cevap-
lardan hangisi vanlıstır?
A) Su kaynaklarının yakin olmasi
B) Enerji sağlamahın kolay olması
C) Sermaye birikiminin olması
D) Kalifiye eleman sağlandası
E) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

13. .. 10. Coğrafya yazılısında “Bir yerde demir-çelik endüst- risinin kurulması için gerekli koşulları yazınız." şek- lindeki soruya Uğur'un verdiği aşağıdaki.cevap- lardan hangisi vanlıstır? A) Su kaynaklarının yakin olmasi B) Enerji sağlamahın kolay olması C) Sermaye birikiminin olması D) Kalifiye eleman sağlandası E) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster