Soru:

11. Tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadarki sürec- te şehirlerin ortaya çıkması ve gelişmesinde çeşitli ekono- mik faaliy

11. Tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadarki sürec-
te şehirlerin ortaya çıkması ve gelişmesinde çeşitli ekono-
mik faaliyetler etkili olmuştur.
Buna göre, ekonomik faaliyetlerin geçmişten günümüze
şehirleşme sürecinde etkili olduğu dönemlerin eskiden
yeniye sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Tarım, turizm, ticaret, sanayi
B) Sanayi, ticaret, tarım, turizm
C) Tarim, ticaret, sanayi, turizm
D) Turizm, ticaret, sanayi, tarım
E) Sanayi, tarım, turizm, ticaret

11. Tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadarki sürec- te şehirlerin ortaya çıkması ve gelişmesinde çeşitli ekono- mik faaliyetler etkili olmuştur. Buna göre, ekonomik faaliyetlerin geçmişten günümüze şehirleşme sürecinde etkili olduğu dönemlerin eskiden yeniye sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Tarım, turizm, ticaret, sanayi B) Sanayi, ticaret, tarım, turizm C) Tarim, ticaret, sanayi, turizm D) Turizm, ticaret, sanayi, tarım E) Sanayi, tarım, turizm, ticaret