Soru:

-2 TEST meslek ou, bundan halko 16 SOSYAL BILIMLER-2 TESTI er burgh Yorkhangay, latanbul - Spur Barcelona - M. Marsilya, Rotterd

-2 TEST
meslek
ou, bundan
halko
16
SOSYAL BILIMLER-2 TESTI
er burgh
Yorkhangay, latanbul
- Spur Barcelona
-
M. Marsilya, Rotterdam
ile ilgili
www.rehirlert fonksiyonlara göre gruplandırsak
tak fonksiyonlardan hangisinin kullanildiği
B) Maden
poytaremer?
C) per
E) Ticaret
D) Turen
14
Ülke
Tarımda çalışan
nüfus oranı (%)
65,0
C
Tarımdan elde edilen
gelir (milyar dolar)
3,7
38,7
Somali
2,7
Fransa
Tabloda da görüldüğü gibi Somali'de tarımda çalışan
nüfus oranı Fransa'dan fazla olmasına karşın tarım-
dan elde edilen gelirin az olmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A Nüfus artış hızlarının farklı olması
Br Tarım ürünlerinin farklı olması
g Tarımsal alan yüz ölçümlerinin farklı olması
D) Uygulanan tarım yöntemlerinin farklı olması
E Toprak türlerinin farklı olması
1
1
1
1
Beşeri faaliyetler sonucu sera etkisi yapan gazların at-
mosferdeki oranlarının hızla artmasıyla gerçekleşen kü-
resel iklim değişikliği, küresel çevre sorunlarının başın-
da yer alır. Karbondioksit, metan, kloroflorokarbon gibi
bazlar, yeryüzünden yansıyan isinin atmosfer dışına çık-
masını engelleyerek sera etkisinin artmasına ve dünyanın
aha fazla in

-2 TEST meslek ou, bundan halko 16 SOSYAL BILIMLER-2 TESTI er burgh Yorkhangay, latanbul - Spur Barcelona - M. Marsilya, Rotterdam ile ilgili www.rehirlert fonksiyonlara göre gruplandırsak tak fonksiyonlardan hangisinin kullanildiği B) Maden poytaremer? C) per E) Ticaret D) Turen 14 Ülke Tarımda çalışan nüfus oranı (%) 65,0 C Tarımdan elde edilen gelir (milyar dolar) 3,7 38,7 Somali 2,7 Fransa Tabloda da görüldüğü gibi Somali'de tarımda çalışan nüfus oranı Fransa'dan fazla olmasına karşın tarım- dan elde edilen gelirin az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A Nüfus artış hızlarının farklı olması Br Tarım ürünlerinin farklı olması g Tarımsal alan yüz ölçümlerinin farklı olması D) Uygulanan tarım yöntemlerinin farklı olması E Toprak türlerinin farklı olması 1 1 1 1 Beşeri faaliyetler sonucu sera etkisi yapan gazların at- mosferdeki oranlarının hızla artmasıyla gerçekleşen kü- resel iklim değişikliği, küresel çevre sorunlarının başın- da yer alır. Karbondioksit, metan, kloroflorokarbon gibi bazlar, yeryüzünden yansıyan isinin atmosfer dışına çık- masını engelleyerek sera etkisinin artmasına ve dünyanın aha fazla in