Soru:

züml ili tennsinssob mulqot slovog imelon 18. XIX. yüzyılın başlarında bir tarım ülkesi olan Almanya; İngiltere inell ve Fransa'

züml ili tennsinssob mulqot slovog imelon
18. XIX. yüzyılın başlarında bir tarım ülkesi olan Almanya; İngiltere
inell
ve Fransa'dan alınan ikinci el makineler ve yurt dışından tek-
nik ve endüstriyel bilgilerin ülkeye girişi ile sanayileşme yo-
luna girmiştir.
Almanya'nın bu süreçte hızla sanayileşmesinde aşağıdakiler-
den hangisinin olumlu yönde etkisi yoktur?
AV Sanayi Enstitüsü ve Endüstriyel Teknoloji Okulunun kurul-
masının
B) I ve II. Dünya Savaşlarının
e Federe devletler arasında Gümrük Birliği'nin kurulmasının
DY Yabancı sanayilerin taklit edilmesinin
LET Yoğun bir kara ve demir yolu ağı kurulmasının
lalalamies

züml ili tennsinssob mulqot slovog imelon 18. XIX. yüzyılın başlarında bir tarım ülkesi olan Almanya; İngiltere inell ve Fransa'dan alınan ikinci el makineler ve yurt dışından tek- nik ve endüstriyel bilgilerin ülkeye girişi ile sanayileşme yo- luna girmiştir. Almanya'nın bu süreçte hızla sanayileşmesinde aşağıdakiler- den hangisinin olumlu yönde etkisi yoktur? AV Sanayi Enstitüsü ve Endüstriyel Teknoloji Okulunun kurul- masının B) I ve II. Dünya Savaşlarının e Federe devletler arasında Gümrük Birliği'nin kurulmasının DY Yabancı sanayilerin taklit edilmesinin LET Yoğun bir kara ve demir yolu ağı kurulmasının lalalamies

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster