Soru:

tiye SOR (8. Aşağıdaki tabloda, çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kolle Jrına göre üç ülkedeki dağılımı verilmiştir. Ülke 28 6 X

tiye
SOR
(8. Aşağıdaki tabloda, çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kolle
Jrına göre üç ülkedeki dağılımı verilmiştir.
Ülke
28
6
X
Tarım (%) | Sanayi (%) Hizmet (%)
60
12
3
27
10
30
60
70
Y
z
elips
Yalnızca tablodaki bilgiler dikkate alındığında bu ülke
lerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kesin ola-
rak ulaşılabilir?
A) Üç ülkenin de diş satım gelirleri, dış alim giderlerine
göre daha azdır.
sür-A
asan-
omasi
el saat
B) Z ülkesinin birincil ekonomik faaliyetten elde ettiği gelir
,
diğer ekonomik faaliyet kollarından daha fazladır.
C) Ý ülkesinin diş satımlarında ham maddeler, diş alırla-
rin da ise sanayi ürünleri önemli yer tutar.
D) X ülkesinde aktif nüfusun yarıdan çoğu, birincil ekono-
mik faaliyet kolunda çalışmaktadır.
E) X ülkesinde üçüncül, Y ülkesinde ikincil, Z ülkesinde
ise, birincil ekonomik faaliyette çalışanlar en fazladır.
evsim-
126
Diğer Sayfaya Geçiniz

tiye SOR (8. Aşağıdaki tabloda, çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kolle Jrına göre üç ülkedeki dağılımı verilmiştir. Ülke 28 6 X Tarım (%) | Sanayi (%) Hizmet (%) 60 12 3 27 10 30 60 70 Y z elips Yalnızca tablodaki bilgiler dikkate alındığında bu ülke lerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kesin ola- rak ulaşılabilir? A) Üç ülkenin de diş satım gelirleri, dış alim giderlerine göre daha azdır. sür-A asan- omasi el saat B) Z ülkesinin birincil ekonomik faaliyetten elde ettiği gelir , diğer ekonomik faaliyet kollarından daha fazladır. C) Ý ülkesinin diş satımlarında ham maddeler, diş alırla- rin da ise sanayi ürünleri önemli yer tutar. D) X ülkesinde aktif nüfusun yarıdan çoğu, birincil ekono- mik faaliyet kolunda çalışmaktadır. E) X ülkesinde üçüncül, Y ülkesinde ikincil, Z ülkesinde ise, birincil ekonomik faaliyette çalışanlar en fazladır. evsim- 126 Diğer Sayfaya Geçiniz

Cevap

geikolmis ülte
Oron10
on
om
Hizmet sektöründe colisonlor forb ise gelismis
ülke olue. Y ve gelişmis.
Toron sektöründe çolyonlar forb ise geilolmle
ülke olur. x grillmış.
A) Dis satim gelirleri az olon
olur x dir. üc ülke olnoz. 0) YANLI
B) Burda colison insonlarin
vermis.
Torindo çalvon
pre dize elde edilen
gelir mlytarı forle olamaz. ilkel tarım yaper
colyan cole
gelir yok. b) Yonlų
c) Hammadde disarl satan ülke Gbrika
you o yüzden satiyor, geibolny ülke olur
y.
gelişmiş ülke
c) Yanlı&.
D o) Artif nüfus çalışan nüfus dired tobloda
do coligon nüfin vermis.
X ülkesinde nüfusun
%60 Tarinda (birincil) coliseyor yani %50 den
E) Birinci (Tarim) , ikincil (sanayi),
folla dolugesiglo yoridan forbes, d) Dopra
ümuncal (Hizmet) demek.
x ülkesinde ürencil Hilmet forla depil
birincil tarim farlo @) Yanlis
Doru olan cevap Dolor
Bosanlar
Bepcnirsen sevinirim
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE