Soru:

$i, bitki örtüsünün 9. rin kısa sürdüğü, ve kozalaklı ağaç. ağıdaki toprak tür- beklenir? IV Yukarıdaki haritada gösterilen alan

$i, bitki örtüsünün
9.
rin kısa sürdüğü,
ve kozalaklı ağaç.
ağıdaki toprak tür-
beklenir?
IV
Yukarıdaki haritada gösterilen alanlar, aşağıdaki
bölge türlerinden hangisine örnek verilemez?
A) I Sanayi bölgesi
B) II Yağmur ormanı bölgesi
C) III- Kömür üretim bölgesi
D) IV-
Tarım bölgesin
E) V Yoğun nüfuslu bölge
Yae haumluluk ornni

$i, bitki örtüsünün 9. rin kısa sürdüğü, ve kozalaklı ağaç. ağıdaki toprak tür- beklenir? IV Yukarıdaki haritada gösterilen alanlar, aşağıdaki bölge türlerinden hangisine örnek verilemez? A) I Sanayi bölgesi B) II Yağmur ormanı bölgesi C) III- Kömür üretim bölgesi D) IV- Tarım bölgesin E) V Yoğun nüfuslu bölge Yae haumluluk ornni

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster