Soru:

î 16. Ekonominin sanayi ve hizmet sektörüne dayalı olduğu kent- lerde, ekonomik etkinlikler kent yaşamı ve kent kültürünün oluşm

î
16.
Ekonominin sanayi ve hizmet sektörüne dayalı olduğu kent-
lerde, ekonomik etkinlikler kent yaşamı ve kent kültürünün
oluşmasında belirleyici role sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi kent yaşamına ait özellikler arasında
gösterilemez?
A) Sanatsal veya sportif faaliyetlere talebin fazla olması
B) Meslek sahibi olamayanlar için mesleki eğitim merkezle-
rinin bulunması
Kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik sosyal ve kül-
türel olanakların yaygın olması
pi çocuklar için okul öncesi eğitim görebileceği kurumların
Disle
bulunmasi
Jişlerin el birliği ile yapılması usulünün yaygın olması

î 16. Ekonominin sanayi ve hizmet sektörüne dayalı olduğu kent- lerde, ekonomik etkinlikler kent yaşamı ve kent kültürünün oluşmasında belirleyici role sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi kent yaşamına ait özellikler arasında gösterilemez? A) Sanatsal veya sportif faaliyetlere talebin fazla olması B) Meslek sahibi olamayanlar için mesleki eğitim merkezle- rinin bulunması Kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik sosyal ve kül- türel olanakların yaygın olması pi çocuklar için okul öncesi eğitim görebileceği kurumların Disle bulunmasi Jişlerin el birliği ile yapılması usulünün yaygın olması

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster